Ontwaken uit de droom van dualiteit met ECIW

Klik svp op de volgende link voor de pdf van het boekje

Ontwaken uit de droom van dualiteit met ECIW

Ik heb dit werkje geschreven voor mijn medestudenten die al een beetje vertrouwd zijn met ECIW. Het is dus niet bedoeld als inleiding voor nieuwkomers hoewel ik wel soms stil zal staan bij de kernbegrippen van ECIW. En het is al helemaal niet mijn bedoeling om een soort simpele samenvatting van ECIW te geven. In mijn beleving is ECIW een parel van een boek dat mij al tien jaar elke dag opnieuw verwondert en inspireert.  Jezus probeert in ECIW zo goed mogelijk met woorden een non-duale visie en de levende ervaring van liefde met ons te delen. Iets wat nooit met woorden beschreven kan woorden. Jezus weet dit en geeft aan dat woorden slechts symbolen van symbolen zijn en daarmee behoorlijk verschillen van de waarheid die hij wil duiden en de ervaring die hij wil bieden.  Hij omschrijft hoe het zover gekomen is dat we ons nu in een droomstaat bevinden. Hoe wij er gek genoeg voor gekozen hebben om te geloven dat wij lichamelijke wezentjes zijn die leven in een angstige wereld van tijd en ruimte.

Jezus heeft ons ECIW gegeven om ons te helpen ontwaken uit deze angstige droom zodat we ons herinneren dat we geen sterfelijke mensjes zijn in een vijandige wereld maar liefdevolle Zonen van de Vader. Hij weet dat er geen pad bestaat tussen de droom en de werkelijkheid. Wij weten dit echter niet meer. Jezus spreekt vanuit liefde over die wonderlijke eenheid maar wij interpreteren zijn woorden vanuit een stellig geloof in dualiteit. Hiermee staat de deur voor vergissingen wagenwijd open.  “Ontwaken uit de droom van dualiteit met ECIW”  gaat over het laten opruimen van deze vergissingen die werken als blokkades tegen de liefde. Elke vergissing die in aan de orde komt heb ik zelf gemaakt en maak ik nog steeds met regelmaat. Maar laat dit je niet ontmoedigen. Door te voelen wat je jezelf aandoet met je vergissingen, groeit je bereidheid om de hulp de Heilige Geest te accepteren. De grote schoonmaak kan beginnen.

Ik wil meer bereiken dan een verstandelijke instemming van jou, als lezer. Het is mijn grote wens dat ik iets mag overbrengen van de blijheid die ik ervaar als ik uit de weg stap van dat innerlijke Licht en vertrouw op de kracht van Liefde. Dit uit de weg stappen, deze overgave wil ik samen met je oefenen en ervaren. Samen met jou wil ik belemmerende overtuigingen ontmaskeren en naar het licht brengen. Niet om ECIW slechts beter te gaan begrijpen met ons hoofd maar om de Liefde, onze ware identiteit, te ervaren in ons hart. In deze liefde zijn we verbonden met elkaar en met onze Vader.

Ik wens je de ervaring van de liefde van Hem die onze Oorsprong is.

Dit heilig ogenblik wil ik U geven.
Neemt U het in handen.
Want U wil ik volgen,
in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede geeft.

Advertentie