Is ECIW het ultieme en laatste boek dat Jezus heeft gedicteerd?

Toelichting: ECIW stamt uit de jaren zeventig. Hierna zijn er meer geschriften verschenen waarvan gezegd wordt dat Jezus erin aan het woord is. Moeten we dit nu wel of niet serieus nemen?

Overwegingen: Vanuit ons droomperspectief is dit een belangrijke vraag. Het kan behulpzaam zijn om niet direct uit de startblokken te willen schieten maar eerst de vraag zelf eens te bekijken. Of beter gezegd: de vraagsteller. Kun je zien dat het stellen van deze vraag reeds uitgaat van een aantal veronderstellingen? Bijvoorbeeld:

  • Het is mogelijk om voor eens en altijd via woorden uit te drukken hoe de waarheid in elkaar steekt.
  • Dit is dan wat Jezus gedaan zou hebben middels een ECIW.
  • Eigenlijk menen we dat Jezus zoiets zou kunnen zeggen als: “let op, ik zal het nog één keer haarfijn uitleggen en dan houd ik erover op”.
  • Wij, als ikjes in de droom, kunnen beoordelen welk boek het ultieme gezag heeft en welk boek gezien moet worden als minder waardevol of zelfs regelrecht bedrog.

Om te beginnen is de titel van ons prachtige blauwe boek: Een Cursus in Wonderen en niet De Cursus in Wonderen. Jezus geeft aan dat ECIW een bijzondere vorm is van een universele les die ieder mens die gelooft in de afscheiding dient te leren <HvL: 1>:

“Dit is een handboek voor een bijzonder leerplan, bestemd voor leraren die een bijzondere vorm van de universele cursus onderwijzen. Er zijn vele duizenden andere vormen, alle met dezelfde uitkomst. Ze besparen louter tijd. “

 In Txt 18: VII legt Jezus uit dat ECIW een cursus is die ons veel tijd kan besparen. Deze weg van vergeving, wonderen en de heilige relatie is kennelijk een aanpak die voor ons heilzaam is:

“Jouw weg zal anders zijn, niet wat het doel maar wat de middelen betreft. Een heilige relatie is een middel om tijd te besparen”

 In het laatste deel van ECIW, het Handboek voor leraren,  legt Jezus ons in hoofdstuk 29 “En wat de rest betreft” uit dat er zeker nog vragen zullen overblijven bij ons. Gelukkig kunnen we hiermee altijd terecht bij de Heilige Geest:

“Niemand zou moeten proberen deze vragen alléén te beantwoorden. Er is zonder enige twijfel geen enkele leraar van God die tot hier gekomen is zonder dat te beseffen. Het leerplan is hoogst persoonlijk toegesneden, en alle aspecten staan onder de bijzondere zorg en leiding van de Heilige Geest. Vraag en Hij zal antwoorden. Het is Zijn verantwoordelijkheid, en Hij alleen is geschikt om die op zich te nemen. Dat is Zijn functie. Die van jou is de vragen aan Hem voorleggen. Zou jij verantwoordelijk willen zijn voor beslissingen waar jij zo weinig van begrijpt? Wees blij dat je een Leraar hebt die geen fouten kan maken. Zijn antwoorden zijn steeds juist. Kun jij dat van de jouwe zeggen?”

 Na het dicteren van Tekstboek, Werkboek en Handboek voor leraren volgden in de jaren hierna nog de aanvullingen “Psychotherapie” en “Het lied van gebed”. Dit laat ons zien dat Jezus er geen moeite mee heeft om zaken nog eens te verduidelijken voor ons.

Nadat ik enkele jaren ECIW bestudeerd had kwamen er nog twee boeken op mijn pad: “The Way of Mastery (WOM)” en “A Course of Love (ACOL)”. Ook hiervan wordt beweerd dat ze geïnspireerd zijn door Jezus. Zoals altijd in onze droomwereld blijken de meningen van de lezers verdeeld. Sommige leraren van ECIW beweren met stelligheid dat deze latere boeken niet alleen onnodig zijn maar ook nog eens in staat om de zuivere en non-duale visie van ECIW te vertroebelen. Ik vond het opvallend dat ik ECIW studenten sprak die genoemde boeken niet hadden ingezien, schermden met uitspraken van anderen en de geschriften als “erg duaal” van de hand wezen. Tja.

Het mag natuurlijk allemaal. Ik ben blij dat de Heilige Geest in de jaren zeventig een weg en een vorm gevonden heeft om met ons te communiceren. Klaarblijkelijk kunnen we er goed mee leven dat dezelfde Stem enkele jaren later de twee genoemde aanvullingen dicteerde. In WOM en ACOL is de toon onmiskenbaar anders dan in ECIW. Ik schrik hier echter niet van. Wat is “de toon van een boek” anders dan de vorm die de Heilige Geest gebruikt om ons te helpen barrières in onze denkgeest op te ruimen zodat we ons kunnen herinneren dat we liefde zijn? En zou het niet zo kunnen zijn dat de Heilige Geest zo rijk en overvloedig liefde schenkt dat ons nog meer prachtige muziek wordt geschonken? Liefde weet wat we nodig hebben en laat zich niet afremmen door ons of-of-denken. Ze weet dat de waarheid niet bedreigd kan worden maar is bereid om ons precies de uitleg, de toon, de aanraking te bieden die we nodig hebben.  De vraag “wat doen deze boeken met me” vind ik belangrijker dan de dwang een onnodige keuze te maken. En op die vraag heb ik slechts een kinderlijk antwoord: “ik ben dankbaar en kan m’n geluk niet op!”. Zo simpel. Moet iemand ECIW doen? Natuurlijk niet. Moet een ECIW-student ook WOM en/of ACOL tot zich nemen. Natuurlijk niet. Maar goddank zijn deze parels ons geschonken. Er is liefde in overvloed.

 

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s